SnapsVisor 24

Snapsvisan: Det var en gång en flicka

Melodi: Jag gick mig ut en afton

Det var en gång en flicka som red på en fantom, fantomen gjorde motstånd, så där en åtta Ohm

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet