SnapsVisor 24

Snapsvisan: Det vankas brännvin

Melodi: I Apladalen i Värnamo

Det vankas brännvin här uti Norden,
för här är kallast på hela jorden.
Ty brännvin giver oss must och märg,
åt armen styrka, åt näsan färg.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet