SnapsVisor 24

Snapsvisan: Det satt en mås

Melodi: När månen vandra på fästet blå

Det satt en mås på en klyvarbom
och tom i krävan var kräket.
Och tungan lådde vid skepparns gom
där han satt uti bleket.
Jag vill ha sill!
hördes måseropet,
och skepparn svarte:
Jag vill ha O.P.,
om blott jag får,
om blott jag får!
Det satt en mås på en klyvarbom.
Träff! Sjönk!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet