SnapsVisor 24

Snapsvisan: Den siamesiska tvillingen

Melodi: Petter Jönsson

Det var en tvilling av siamesiska slaget,
som ej tog färre än tvenne supar i taget.
han helan tog för att därmed hedra sin moder
med halvan retade han sin helnyktre broder.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet