SnapsVisor 24

Snapsvisan: Den första gång jag såg dig

Melodi: Den första gång jag såg dig

Den första gång jag såg dig
det var en sommardag
du stod så stolt i skogen rak och grann.
Den andra gång jag såg dig
då låg du i en lag
där cellulosan kokade och rann.
Den tredje gång jag såg dig på Systemet före helgen
då stod du där och fresta mig så vacker i buteljen.
Nu ses vi aldrig mera, nu tänker jag dig ta,
du hela, som jag håller uti handen.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet