SnapsVisor 24

Snapsvisan: Damernas skål

Melodi: Marseljäsen

Nu ska vi höja våra kalla glas
och dricka skålen för vår dam.
Hon är värd att ständigt besjungas,
dyrkas, sättas på pidestal.
Hon är medelpunkt i våra liv,
vår främsta källa till glädje.
Vi hyllar med sång
och höjer vårt glas
och dricker kvinnans skål!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet