SnapsVisor 24

Snapsvisan: Crash-bom-bang

Melodi: Sommaren i city, 1990

Den besken var det bett i
sade Mario Andretti,
körde 130

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet