SnapsVisor 24

Snapsvisan: Bort allt vad oro gör

Melodi: Ingen speciell

Bort allt vad oro gör,
bort allt vad hjärtat kväljer!
Bäst att man väljer bland dessa buteljer
sin maglikör.
||: Granne, gör du just som jag gör,
vet denna oljan ger humör.
Vad det var läckert! Vad var det?
Rhenskt Bläckert? Oui, Monsigneur. :||

Bort allt vad oro gör,
allt är ju stoft och aska.
Låt oss bli raska och tömma vår flaska
bland bröderna.
||: Granne, gör du just som jag gör,
vet denna oljan ger humör.
Vad det var mäktigt! Vad var det?
Jo, präktigt. Malaga – ja. :||

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet