SnapsVisor 24

Snapsvisan: Bort all vad oro gör

Melodi: Ingen speciell

Bort allt vad oro gör,
bort allt vad hjärtat kväljer!
Bäst att man väljer
bland dessa buteljer
sin maglikör.

Granne! gör du just som jag gör,
vet denna oljan ger humör.
Vad det var läckert!
Vad var det? Rhenskt Bläckert?
Oui, Monseigneur.

Bort allt vad oro gör,
allt är ju stoft och aska.
Låt oss bli raska
och tömma vår flaska
bland bröderna.

Granne! gör du just som jag gör,
vet denna oljan ger humör.
Vad det var mäktigt!
Vad var det? Jo präktigt
Malaga, ja.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet