SnapsVisor 24

Snapsvisan: Börsras

Melodi: Trollkarlen från Indialand

När börsen har rasat får många panik
för borta är drömmen att bli ack så rik
Men nubben står stadig som ingenting hänt
För den ligger alltid kring 40 procent.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet