SnapsVisor 24

Snapsvisan: Bordet fullt med go’er mat

Melodi: Solen glimmar

Bordet fullt med go’er mat.
Se där kommer redan spriten!
Svep nu snapsen så kavat
eller, om du vill så bit den.
Skål du granne och kamrat.
Fort, nu kommer mera mat
och så flaskan hit igen.
Snapsen blev visst aldrig biten.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet