SnapsVisor 24

Snapsvisan: Bordbrytarvisan

Melodi: 34:an

Förr i tiden glada fester
höllo på i dagar tre.
Röde Orm’s förnäma gäster
kunde sitta med besked.
Ingen reste sig från stolen
ingen rörde på sin kropp
det var först när morgonsolen
över bergen stigit opp.

Men nu är det slut med gamla tider,
nu är det färdigt innom kort.
Nu ska alla borden brytas,
nu ska hela rasket bort.
Våra damer nu vi bjuda
att få dansa kind mot kind,
medan valsens toner ljuda
svävar vi som änglar i himlen in….

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet