SnapsVisor 24

Snapsvisan: Bonnagilled

Melodi: Ingen speciell

På bored står där en spiddekaga
å mad så borbenen bårjar knaga
i hela hused där e en os
å sölta, brunkål å rabbemos.
I början snackar di mest om väret
te di får smort litta på mongläred.
Te fåsste sypen di tar nåd salt
sin går de nör både varmt å kallt.

Jins Pärsen bredbent går ront på gåled
mä högra tommen i västahåled
han snackar höjt om sin fine går
å rögar skarpt når han tar en tår.
Ve väggen kvingorna lyss så tösta
me sina stickor å garnanösta.
I kammaren spelar nånna knack
å slår i bored så de sir smack.

Jins Pärsens slips sidder bag i nacken
å mitt får ännen där släpper fracken
den vänstra böjsan har kröbet opp
å hängt se fast på hans pjäxestropp.
Di grinar opp se kring alla boren
som goa barn å den skånske joren
så hållt de gille, ja lad me se
ja tror de va nittanhonratre.

2/5 - (1 röster)
» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet