SnapsVisor 24

Snapsvisan: Bondens visa

Melodi: Kors på Idas grav

Det är gjort av sånt som kommer från vår jord
Utan oss så finns det ej uppå vårt bord.
Låt oss därför taga säd och pärlor uti pressad form.
Du ska se att verkan av det blir en storm.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet