SnapsVisor 24

Snapsvisan: Blicken är mild

Melodi: Så länge skutan kan gå

Så länge blicken är mild,
så länge ingen blir vild,
så länge spegeln på väggen
ger halvskaplig bild.
Så länge alla kan stå,
så länge alla kan gå,
så länge alla kan nubba –
så fyller vi på.

1/5 - (1 vote)
» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet