SnapsVisor 24

Snapsvisan: Betsång

Melodi: Ingen speciell

flickor
\: Vi ska hoppa ner och svänga runt
och ta en liden beda. :\
\:Ooh Gud ta en liden beda:\
Ooh Gud ta en beda till.

gossar
\: Alla é vi bönner :\
Inga bedor har vi kvar, och é de nån
som har dom , så kommer vi och tar
dom,
ess, ess, aaah
Sockerbolaget, sockerbolaget
HEJ, HEJ, HEJ!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet