SnapsVisor 24

Snapsvisan: Benen känns spaka

Melodi: Vårvindar friska

Benen känns spaka,
vill inte haka
på väckarklockans ringserenad.

Tungan känns unken,
snustorr är dunken.
Huvet som en atombombskrevad.

Bot måste komma
snart helst ida

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet