SnapsVisor 24

Snapsvisan: Barndomshemmet

Melodi: När som sädesfälten

När som sädesbrännvin rinner ner för strupen
går min tanke till mitt gamla barndomshem,
där jag som fyraåring fick den första supen
från den stora destillatorn i vårt hem.
Men så kom länsman
tog det käraste på jorden,
tog den gamla apparaten med sig hem.
Nu står alla glasen tomma uppå borden
och han bränner själv den gamle djävulen!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet