SnapsVisor 24

Snapsvisan: Bär ut mig i snön

Melodi: Bär ner mig till sjön

/: Bär ut mig i snön, bär ut mig i snön
Jag känner att jag måste spy :/
Och när jag kastat upp
så får du torka opp
och när du torkat upp
så kan jag spy igen.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet