SnapsVisor 24

Snapsvisan: Båd’ sommar och vinter

Melodi: Och nu är det vinter

Båd’ sommar och vinter ner nubben den slinter
i pojkar och stinter, det går bra – går bra,
och nu vi ej töva vår nykterhet pröva
och sjunga och öva – går bra,
går bra! – Ett visst kvist-
fritt kvastskaft och kaf-
fekask dags strax sex
laxar i en laxask går
bra, går bra!
Den provet
kan
kla- ra, han kan utan fara
ta supen och svara går bra, går bra!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet