SnapsVisor 24

Snapsvisan: Bäckseda-visan

Melodi: Ingen speciell

I frå Bäckseda ä ja,
Sa de va nån ve idag,
den är torr å fin å brinner bra,
sa de va nån ve idag?

Å för 1å 75 så kör jag den ända hem,
den ä torr å fin å brinner bra,
sa det va nån ve idag?

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet