SnapsVisor 24

Snapsvisan: Avskedet

Melodi: I sommarens soliga dagar

I kväll tar vi farväl av fröken.
Av ungkarl säger vi adjöken.
Av dem får vi aldrig se röken,
de blivit Herr och Fru, ja kära du.
Så lycka till vi säga vill med denna glada sommardrill.
Och sen har vi en önskan kvar om långa ljusa framtidsdar.
För dagens brudpar höja vi ett sjungande
HURRA! HURRA! HURRA!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet