SnapsVisor 24

Snapsvisan: Att vi är glada

Melodi: Petter Jönsson

Att vi är glada det kan man höra på sången.
Att vi är fulla det kan man se uppå gången.
Nu tar vi snapsen, ty alla tycker vi om

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet