SnapsVisor 24

Snapsvisan: Att ta sig

Melodi: Flickan hon går i dansen

Att ta sig en riktig hela
det är ju ett bruk.
På den ska man inte dela
då kan man bli sjuk.
Hormoner, kalk och C-vitamin
är ingenting mot kallt brännevin.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet