SnapsVisor 24

Snapsvisan: Ångbåt

Melodi: Jazzgossen

Och så kommer det en ångbåt
TUUT

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet