SnapsVisor 24

Snapsvisan: Ångbåt variant

Melodi: Jazzgossen

Och så kommer det en ångbåt
som säger Tut Tut Tut

Och så kommer det en Ubåt,
som säger: “snapsen tages och gurglas”

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet