SnapsVisor 24

Snapsvisan: Än kan vi skilja på tak och golv

Melodi: Lambert walk

Än kan vi skilja på tak och golv
2 x 7 ? = 12
2 x 5 = 7
Hur i helskotta räknar du?
Tjo !!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet