SnapsVisor 24

Snapsvisan: Alla nubbar

Melodi: Alla fåglar kommit ren

Alla nubbar slunkit ner
Våra glada gäster
Kroknat till och dubbelt ser
Vilka fyllefester.
Inget mera vankas nu
Allt är slut det ser väl du
Punsch och konjak väntar ju
Sprider fröjd åt alla.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet