SnapsVisor 24

Snapsvisan: Alkonålen

Melodi: I Apladalen

Om du är fattig och du vill dricka
på ett kalas kan du alltid sticka
en liten nål i din grannes stjärt
så att han spiller sin nubbe tvärt

Och upp i luften far lilla nubben
Då är du där med ditt glas på stubben.
och fångar upp den och dricker ur
med alkonål och med lite tur

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet