SnapsVisor 24

Snapsvisan: Alkoholism

Melodi: Kapitalism

Den var glattig, den var härlig
Och en stolthet för din bygd,
För var man blev den begärlig
Och så tog man denna brygd.

Sådan är alkoholismen
Jo-tack är en törstigs vän
De e dom våtas paradis
Där ingen tar en futtig en.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet