SnapsVisor 24

Snapsvisan: Åländsk snapsvisa

Melodi: Ingen speciell

Inte nu….
Men NU!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet