SnapsVisor 24

Snapsvisan: Ack om jag bodde på en krog

Melodi: Ingen speciell

Ack om jag bodde på en krog
och bror min på en annan.
Och penningar jag hade nog
och dubbelt öl i kannan.
En vacker flicka på vart knä,
en speleman som spelade
och ingenting falerade.
då vore Ijuvt att leva!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet