SnapsVisor 24

Snapsvisan: Absolutisten

Melodi: Så går vi till Maxim

Jag dricker absolut
och inget substitut.
Jag dricker varje timma
och går som i en dimma
men bara absolut
och inget substitut,
erkänner därför först som sist,
jag är absolutist.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet