SnapsVisor 24

Snapsvisan: Aalborg Dild(o)-visan

Melodi: Mössens Julafton

När frugan får en dildo
Så blir hon väldigt pilsk
Och det är mycket trevligare än när hon är trilsk

Men jag vill dricka Aalborg
Med smaken utav dild
och det är mycket bättre än att vara skiljd

Refr x 2:
Hejsan snoppsan
Fallos är ju bra
När båda två får som dom vill
Så gåår det
HURRA

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet