SnapsVisor 24

Snapsvisan: Punschen gul uppå bordet stå

Melodi: Vem kan segla förutan vind

Punschen gul uppå bordet står
punschen snällt på dig väntar
om din längtan till punschen går
ta den utan att flämta.

Punschen gul uppå bordet stå
Rate this post

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet