SnapsVisor 24

Snapsvisan: Mängdlära

Melodi: Raska fötter springa

Nu är alla fyror slut, slut, slut.
Nubbeglasen bäres ut, ut, ut.
Men tills nästa leverans
får vi med viss acceptans
låta åttor duga.

Mängdlära
Rate this post

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet