SnapsVisor 24

Snapsvisan: Benen känns spaka

Melodi: Vårvindar friska

Benen känns spaka,
vill inte haka
på väckarklockans ringserenad.

Tungan känns unken,
snustorr är dunken.
Huvet som en atombombskrevad.

Bot måste komma
snart helst ida

Benen känns spaka
Rate this post

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet